Marian Lech Bednarek

Ur. 1956: poeta, malarz, prozaik, scenograf, twórca teatralny (Teatr Sztuki Mariana Bednarka) przy Fundacji Elektrowni Rybnik, założony w 1992 r. w Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach; realizował 21 spektakli i 4 etiudy, które wystawiał na najważniejszych festiwalach teatru alternatywnego w kraju (poznańska MALTA, Krakowskie Reminiscencje Teatralne, Łódzkie Spotkania Teatralne), a także w Teatrze Witkacego oraz za granicą, m.in. we Francji i na Ukrainie. Dyrektor artystyczny Festiwalu Sztuki Teatralnej w Rybniku,kurator Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki im. Vincenta van Gogha, twórca i koordynator międzynarodowych Prezentacji Poezji Wizualnej. Autor tomików poetyckich: Kawałek Życiorysu 1991, Notatki z Prowincji 1998, Granice Graniczki 2004, Kim Jestem? 2007, Obrazowiersze 2008. Publikował m.in. w: „Czas Kultury”, „Nowa Okolica Poetów”, „Topos”, „PAL”, „Miesięcznik Literacki”,„Okolice”, „Radar”, „Śląsk”, „Psi Vino” (Czechy). Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę, instalację, poezję konkretną, a także krótki film eksperymentalny. Redaktor naczelny pisma artystycznego „Plama” w latach 1997-2005. Mieszka w Czernicy koło Rybnika.

Kontakt

Marian Bednarek
e-mail: marianbednarek@interia.pl
tel. 507 273 674