← Powrót

Święte zamyślenie, rysunek, 70×100, 2009