← Powrót

Pytajnia

Pytajnia – czyli  jak dalej i co ?

Spektakl jest pytaniem jak dalej żyć we współczesnym świecie, według jakich wartości i idei. Pytanie to pada w symbolicznej poczekalni, w której zbierają  się przypadkowi ludzi.

Wbrew  powadze owego pytania, odpowiedzią spektaklu staje się kpina, gra aktorska, maska, którą każdy na co dzień nosi i za którą się ukrywa. Przerost formy nad treścią jest zamierzonym celem tej sztuki. Maska jako sposób na przetrwanie z powodu przyzwyczajenia a może i z powodu braku bezinteresowności, staje się najłatwiejszą odpowiedzią, odpowiedzią na wszystko, gdyż każdy w życiu jest aktorem.

Jednak mimo całej tej sztuczności, od czasu do czasu coś się spod niej wartościowego wydobywa, co pogłębia  spektakl o pewną  refleksję  nad sensem życia. Z założenia sztuka jest intelektualną groteską  podszyta  duchem romantyzmu tyle tylko, że wzbogacona  o elementy plastyczne.

 

 

występują: matka – Kola Świerczyna, dziecko – Agata Wołoszczak, dygnitarz – Mariusz Cholajda, ciąży – Aneta ksiądz – Darek Reclik, bezdomny – Jarosław Kita, kobieta w Klimek, intelektualistka – Katarzyna Rimpler, podżegacz, ” reżyser” – Marian Bednarek, dama – Ewa  Malerczyk